Hledat
Ladendesign > Über uns > Profil firmy

Profil firmy

Profil firmy

MORIS design je výrobní firma s hlubokým přesahem do marketingu a prodejních strategií. Zákazníkům přináší v oblasti in-store designu vždy přidanou hodnotu, unikátní řešení, užitek a měřitelné výsledky.

Je to firma rodinného typu i atmosféry v čele s jediným vlastníkem Radomírem Klofáčem. Ve firmě jsou v top managementu aktivní i oba synové Adam a Filip. Firma roste již několik let v řadě dvouciferně a je největší ve svém oboru v Praze, a zároveň jednou z největších a nejúspěšnějších v republice. Má ambice expanze do zahraničí.

MORIS design navrhuje a kompletně realizuje veškeré komerční interiéry – in-store design, vyrábí prostředky na podporu prodeje, komplexní branding, prodejní stojany a další POS materiály. Působí v B2B segmentu, oblast retailu, služeb či gastra. Disponuje mnohaletými zkušenostmi a vlastním rozsáhlým zázemím, do kterého patří vývojové oddělení, design, konstrukční oddělení, výroba a servisní týmy po celé ČR. V současnosti zde pracuje 120 lidí a prodejní stojany vyvezla firma již do 45 zemí světa včetně USA, Austrálie a Číny.

MORIS je firma s neformálním prostředím, ve které se mluví otevřeně. Tykáme si od dílny až po majitele. Jsme jeden tým. Jsme k sobě féroví a upřímní. Každý může vyslovit svůj názor, přijít s kritikou, námětem na zlepšení a je za to oceněn. Nasloucháme. Jsme flexibilní. Umíme pracovat pod tlakem i ve stresu, ale o to víc to potom oslavíme. Radujeme se i z malých úspěchů. 

Způsob řízení

Firma je řízená liniově. Každý vedoucí je plně zodpovědný za svou divizi a její chod od spokojenosti zaměstnanců až po dosahování stanovených cílů s ohledem na „produkt divize“. Divize si nejsou hierarchicky podřízené, jsou si rovny, spolupracují na stejné úrovni, týmově. Jediným nadřízeným šéfům divizí je majitel společnosti.

MORIS design je inspirován Baťovou filosofii řízení firem.

Odpovědnost, pravomoci

Každá divize, každé oddělení, každý zaměstnanec/klíčový spolupracovník má definovaný „vlastní produkt“ a jeho způsob měření. Všichni jsou zodpovědní za jeho plnění a mají dostatečné pravomoci a kompetence k tomu, aby stanovených výsledků mohli docílit. Dodržují se procesy a systém nastavený za účelem dosažení stanovených cílů.Zobrazit nabízené pozice

Proč právě s námi?

MORIS HR v číslech

Pracuje pro nás více než 120 LIDÍ
33 lidí s námi jede déle než 3 roky
Věkový průměr držíme 37 let Nejmladšímu je 20 a nejstaršímu 63 let
Těch krásnějších, tedy žen, je u nás 23
Spotřeba piva je nad průměrem ČR 144 litrů na hlavu a rok
Počet domácích mazlíčků, o kterým víme je 39
Copyright © 2024 MORIS design s.r.o.